Jak poznám kvalitního osobního trenéra? 

ELI_6160

 Nepoznáte!

Tedy ne, na první pohled. Musíte ho vyzkoušet. Ale zaměřte se na pár věcí:

Kvalitní trenér má ucelenou koncepci, prokazatelné výsledky stanovené na základě ověřených metod, ověřených v praxi a na sobě. Dobrý trenér má profesionální přístup, znalosti anatomie a patřičné vzdělání doložené certifikátem.

Prací osobního trenéra není pouze cvičení s klientem, ale hlavně tomu předcházející příprava. Samotnému cvičení by měl předcházet úvodní pohovor spojený s předložením dokladu o příslušném vzdělání, zjištění informací o klientovi, diagnostika pohybového aparátu, změření, zvážení, testování, úvodní fotografie a mnoho dalšího.

Osobní trenér Vás musí zaujmout a musíte mu 100 % důvěřovat.

 

Mohu u osobního trenéra cvičit se zdravotním omezením či úrazu?

Po konzultaci s lékařem můžete cvičit po úrazu, v období těhotenství v pokročilém věku, dalšími omezeními pohybového aparátu. Kvalitní osobní trenér spolupracuje s lékaři, proto po Vás bude požadovat kopie lékařských zpráv, aby mohl stanovit vhodný postup pro cvičení. Osobní trenér není lékař. Co řekne lékař, platí za každé situace.

 

OsvědčeníKolik mě bude osobní trenér stát? Certifikát Dornova meroda

V každém oboru platí, že za kvalitní služby musíme více zaplatit. Služby osobního trenéra se pohybují v rozmezí 250 – 500,- korun za tréninkovou jednotku ( 1-1,5hod.). Ceník všech služeb najdete zde.

Zpět na Obecné informace