Cena tréninkových hodin nezahrnuje vstupní poplatek do fitness-centra, který je 100,- Kč!!!

UPOZORNĚNÍ:

Dojde-li ke zrušení tréninkové hodiny méně než 24 hodin před tréninkovou hodinou, tréninková hodina se započítává jako by proběhla.
V případě, že klient z osobních důvodů nevyčerpe celý objem tréninkových hodin do 2 měsíců od poslední odcvičené hodiny, zbylé hodiny propadnou.