Stroje nebo volné činky? 

Činky nebo stroje?

Dnešní článek zaměřím na obě pohlaví, protože i ženy v posilovně mohou cvičit nejen na strojích ale i s volnými činkami.
Stroje nebo činky? To je otázka, kterou si klade spousta lidí při vstupu do posilovny a rozhodnutí nebývá vždy tím nejlepším řešením.

Pro a proti – stroje

02A14JGVCvičení na strojích je sice pohodlné, ale víceméně cvičíte pasivně. Stroj vám vaše pohyby přesně koordinuje, nemůžete zvednout paže výš nebo provést větší rozsah pohybu. Musíte se plně podřídit. Přicházíte často o možnost posílit hluboký stabilizační systém, tedy svaly, které se podílejí na správném postavení kloubů vůči sobě navzájem. Posílením tohoto důmyslného systému předejdete třeba bolestem zad, zablokování páteře atd. Jedná se o svaly, které jsou uložené hluboko, jako svaly podél páteře, svaly pánevního dna, příčný sval břišní (který známe jako břišní lis a hodně zatínáme např. u dřepů) a bránice.
Zapojení mnoha dalších svalů se může stát problémem, zejména při špatné technice, díky čemuž se může z tréninku třeba zádových svalů stát trénink bicepsů… Příčinnou může být použití nadměrné zátěže, s kterou nezvládnete techniku cviku a ještě navíc se můžete zranit.

Ačkoliv i já upřednostňuji činky, tak i stroje hrají svou nedílnou součást v mém tréninku. A jaké jsou výhody? Začneme od začátku, tedy spíš začátečníků. Řekněte začátečníkovi, ať odcvičí sérii dřepů a legpressu. Věřím, že u dřepů bude technika velmi špatná, zatímco legpress na tom bude lépe. Co to znamená? Cvičení na strojích je technicky snadnější a hrozí menší riziko poranění.
Problém však nastane, pokud jste menší nebo naopak vyšší postavy. Většina strojů má omezený rozsah nastavení a určitě už spousta z vás viděla na stroji cvičit někoho, kdo se sotva dotýkal nohama podlahy. Navíc každý výrobce staví jiné stroje a stroj v jednom fitku vám může sednout a podobný v jiném zase vůbec. Velká většina strojů je sice nastavitelných, ale někdy to zkrátka nestačí. Tréninkem na strojích většinou vyřadíte z práce pomocné svaly, což při častém opakování může způsobit svalové dysbalance.

Pro a proti – činky

Stojan s činkami

Cvičení s činkami má stejně jako stroje své klady i zápory.
Největší výhodou volných činek je zapojení více svalů, takže i větší nárůst svalové hmoty. Navíc, zapojením několika dalších pomocných svalů jsme schopni použít vyšší zátěž, což opět vede k většímu stimulu pro svalový růst. Další výhodou je, že nám k procvičení celého těla z různých úhlů postačí jedna činka a pár kotoučů a jednoručky.
Zkrátka, zapojte fantazii, hlavně dámská část návštěvníků fitness, a zkuste jeden trénink se základními cviky, činkami a kladkami a možná druhý den ucítíte svaly, o kterých ani nevíte, že je máte.
Trénink s činkami také nemá stejný odpor v celé dráze pohybu. Například při cvičení rozpažování na rovné lavici je ve vrchní části zatížení velmi malé, ale pokud pro tento cvik použijete protisměrné kladky, tak i ve vrchní poloze budete muset odolávat stále stejnému zatížení jako na začátku pohybu.

Jak tedy vidíte, činky i stroje mají své výhody i negativa. Nelze proto jednoznačně říct, co je lepší nebo horší. Kdybych si měl vybrat, jsou to činky. Avšak vůbec nejlepší řešení je použití obou možností, jak činek, tak strojů. Každá varianta má své přednosti, tak proč to nezkombinovat tak, abychom z toho měli lepší úžitek? Vzpomeňte si také na to, že je důležité dělat v tréninku změny. Proto názory typu „cvičení na strojích je ztráta času“ neuznávám, stejně tak neuznávám trénink pouze na strojích.

Zdroj infotmací: kulturistika.com, vlastní zkušenost

Zpět cviky muži