Vstupní konzultace + kineziologický rozbor | Profesionální trenér

Vstupní konzultace + kineziologický rozbor

m.gluteus maximus-test

Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které využívá osobní trenér, ke stanovení aktuálního zdravotního stavu klienta a na základě svého zjištění pak sestaví tréninkový plán.Samotné vyšetření se potom skládá z vyšetření pohledem, pohmatem a dalších vyšetření jako např. vyšetření základních pohybových stereotypů, svalových koordinací při pohybu, vyšetření svalové síly (tzv. svalový test), rozsahu kloubní pohyblivosti, součástí vyšetření je i zjištění stavu měkkých tkání, zkrácených a ochablých svalových struktur a s tím související svalové nerovnováhy, které pak bývají častou příčinou bolestivých obtíží klienta.Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení tréninkového plánu.

Cena vstupní konzultace + kineziologický rozbor je 500,- Kč