„Závěrem…“

 

V posledních letech se stává doslova celosvětovým trendem fakt, že lidé přibývají na váze, bojují s nadváhou a snaží se hubnout. Česká republika si drží „výborné“ 2. Místo v Evropské Unii v kategorii nadváha. Příčiny tohoto stavu jsou přitom zcela zřejmé a všeobecně známé. Reklamy v tisku i televizi propagují masově nezdravá jídla a nápoje v nejrozličnějších podobách. Jedná se zejména o různé cukrovinky, hamburgery a velký prostor je v médiích věnován i přeslazeným nápojům a alkoholu všeho druhu. Zrychlený styl života s sebou přináší pasivní a laxní životosprávu, která se vyznačuje minimální pohybovou aktivitou a špatným nepravidelným stravováním. Lidé si většinou ani neuvědomují, že kromě viditelné nadváhy a tedy estetickému handicapu si oslabují imunitu a jako přímý důsledek tohoto stavu se objevují sekundárně například nemoci kardiovaskulárního systému, pohybového ústrojí, rakoviny tlustého střeva atd.
Naštěstí se u části naší populace pomalu ale jistě probouzí a vzrůstá zájem o zdravý styl života. Lidé si začínají stále více uvědomovat, že člověk fyzicky v dobré kondici se cítí suverénně a má tedy i větší šanci v životě uspět. Ideální cestou k upevnění zdraví, formování postavy a k získání správných výživových návyků je tzv. trend „fitness“ styl života se zaměřením na kondiční cvičení. Je na místě si připomenout, že základní filosofie fitness vychází ze starořeckého pojmu „KALOKAGATHIA“, což znamená a vyjadřuje snahu o dosažení dokonalého souladu fyzické a duševní krásy. V tomto duchu se také odehrávaly starověké olympijské hry. Z toho jednoznačně vyplývá, že již naši dávní předkové si uvědomovali, jak důležité je pečovat o své zdraví. Co se týká naší republiky, je potřeba se zmínit i o sokolské filosofii „v zdravém těle zdravý duch“. Je tedy úplně jedno, jakým názvem budeme nazývat naši snahu o dokonalou harmonii těla i ducha. Společným jmenovatelem vždy bylo a bude fyzická kondice a duševní svěžest.
Důvodem zvětšujícího se zájmu o své zdraví ve všech generacích má na svědomí nejen lepší osvěta, ale i stávající neutěšený zdravotní stav naší populace. Zájem je zejména o redukci již zmíněné nadváhy a tedy o snižování tělesného tuku.

Cílem této práce bylo poskytnout dostatečně vyčerpávající, ale laické veřejnosti stále dobře srozumitelné, informace o stravě a cvičení v souvislosti s hubnutím, způsobem vyvracejícím mýty a potvrzujícím fakta. Pevně věřím, že budou jakýmsi základním kamenem, který dovede hubnoucí úspěšně k vysněnému cíli.

Se souhlasem autorky převzato z disertační práce pro trenérskou školu Ronnie.cz.
Autorka: Mgr.Kristýna Daňková.